112 Atölyesi

“İlk Yardım Hayat Kurtarır”

Bazen küçük bir sağlık bilgisine sahip olmak bir hayat kurtarabilir. Bazen de o küçük bilgiye sahip olmamak bir hayatın sonlanmasına sebep olabilir. Bu bölümde öğrencilerimiz Güvenlik ve Sağlık Bilgilerini uygulamalı olarak öğrenecekler ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önleme, iyileştirmeyi kolaylaştırma becerilerini geliştirecekler ve ihtiyaç halinde kullanabilecekler. Bu atölyede öğrenilenler hayat kurtarıyor.

112 Atölyesi Kazanımları

Yaşam Boyu İhtiyaç Duyulan Yetenekler İçin YBM!

Türkiye'nin İlk ve En Kapsamlı Yaşam Becerileri Merkezi

Okul, öğrencinin sadece soyut bilgi aldığı mekânlar değil. mutlu olacağı ve yaşamın her alanında işlerine yarayacak farklı beceriler kazanacakları alanlar olmalıdır.