Pedagojik Olarak YBM

"Değerlerimize Eğitim Modeli"

Yaşam Becerileri Merkezi bir öğrencinin hayat boyu ihtiyaç duyacağı temel yetenekleri geliştirmenin yanı sıra öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda multidisipliner bir içerik sunar. Öğrenciler genel müfredattaki derslerinin uygulama alanları olarak Yaşam Becerileri Merkezi’nin atölyelerini aktif olarak kullanırlar.

Örnek olarak Matematik dersindeki bir konu Mutfak Sanatları Atölyesinde yemek hazırlanma sürecinde öğrencilerin konuyu pekiştirmesi için eş zamanlı olarak yeniden uygulamalı olarak işlenir. Fizik dersinde gündem edilen bir konu Mekatronik veya Robotik Kodlama atölyesinde somutlaştırılır. Sosyal bilimler veya sözel alandaki birçok konu disiplinler arası yaklaşım ile atölye uygulamalarında yeniden ele alınır.

Klasik Kulüp Sınıflarının Ötesinde Kapsamlı Bir Yapı

Klasik kulüp çalışmasından ziyade birçok ders bu atölyelerde yapılıyor. Alanında uzman isimler, Yaşam Becerileri Merkezi’nde öğrencilere yardımcı olarak onları hayata hazırlıyor. Ayrıca bu atölyelerde birçok ders ve etkinlik İngilizce olarak yapılıyor. Bu yolla öğrencilerimiz yabancı dili yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. 

Yaşam Boyu İhtiyaç Duyulan Yetenekler İçin YBM!

Türkiye'nin İlk ve En Kapsamlı Yaşam Becerileri Merkezi

Okul, öğrencinin sadece soyut bilgi aldığı mekânlar değil. mutlu olacağı ve yaşamın her alanında işlerine yarayacak farklı beceriler kazanacakları alanlar olmalıdır.