YBM'nin Eğitime Katkısı

"Nesilleri Bireyleştiren Eğitimler"

Yaşam Becerileri Merkezi öğrencilerin temel karakteristik özellikleri olarak doğuştan getirdikleri ya da sonradan edindikleri ilgi alanlarının tamamına cevap verebilecek zengin bir yapıya sahiptir. Bunun içinde görsel, işitsel, dokunsal, bilişsel yetenekleri geliştirmeye yönelik kapsamlı bir içerik, fiziki yapı ve eğitmen desteğine sahiptir.

Yaşam Becerileri Merkezi, bunların yanı sıra her öğrencinin güncel hayatta ihtiyacı olabilecek kız-erkek fark etmeden yemek yapma, dikiş dikme, basit tamir, planlama, eser meydana getirme vb. ihtiyaçlarına yönelik olarak da temel becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Yaşam Becerileri Merkezi ile öğrenciler aşağıdaki alanlarda yeteneklerini geliştirirler ve müfredattaki derslerine katkı sağlayarak başarı oranlarını artırırlar:

Yaşam Boyu İhtiyaç Duyulan Yetenekler İçin YBM!

Türkiye'nin İlk ve En Kapsamlı Yaşam Becerileri Merkezi

Okul, öğrencinin sadece soyut bilgi aldığı mekânlar değil. mutlu olacağı ve yaşamın her alanında işlerine yarayacak farklı beceriler kazanacakları alanlar olmalıdır.