Drama Atölyesi

“Hayatın Provasının Yapıldığı Yer”

Drama, belli bir amaca hizmet eden, planlı bir oyundur. Günümüz çocukları vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu dijital ortamlarda geçirirken özgüvenlerini ve hitabet yeteneklerini geliştirmekten yoksun kalıyorlar. 

Bu nedenle ezbere dayalı bir anlayış yerine öğrencilerimiz üretkenliklerini geliştirip toplum karşısında konuşmayı ve beden dilini kullanmayı öğreniyorlar.

Drama Atölyesi Kazanımları

Yaşam Boyu İhtiyaç Duyulan Yetenekler İçin YBM!

Türkiye'nin İlk ve En Kapsamlı Yaşam Becerileri Merkezi

Okul, öğrencinin sadece soyut bilgi aldığı mekânlar değil. mutlu olacağı ve yaşamın her alanında işlerine yarayacak farklı beceriler kazanacakları alanlar olmalıdır.